Fastighets AB Tornet

 

Välkommen till Tornet!
Fastighets AB Tornet verkar för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval. 
Vi strävar efter att minimera användandet av energi, vatten och förbrukningsmaterial.

Tornet har fastighetsbestånd i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Örebro och Västerås.

I Örebro har Tornet hyreslägenheter på Södra Bettorp som hyrs ut av Bostad Örebro.

Lediga lägenheter annonseras på Bostad Örebros hemsida."Vi på Tornet bygger hyresfastigheter. Inte för att sälja av och räkna hem, utan för att själva behålla och förvalta till trivsamma hem och levande kvarter."

 Webb:  Fastighets AB Tornet

E-post:  info@tornet.se